426/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 5 februari 1999 (123/1999) om ändring av barnskyddslagen som följer:


Hälften av ersättningen från staten för verksamhetsåren 1999, 2000 och 2001 fastställs inte på basis av utjämningsersättningarna enligt 5 c § 2 mom. barnskyddslagen till specialomsorgsdistriktets medlemskommuner utan på antalet barn och unga som specialomsorgsdistriktets medlemskommuner under året placerat i vård utanför hemmet med stöd av barnskyddslagen. Vid uträkningen av ersättningen från staten beaktas då som antalet barn och unga placerade i vård utanför hemmet antalet enligt barnskyddsstatistiken för det år som började två år före verksamhetsåret. Till grund för fördelningen för verksamhetsåret 2002 ligger i stället för de utjämningsersättningar som avses i 5 c § 2 mom. barnskyddslagen totalbeloppet av de utjämningsersättningar som bokförts i specialomsorgsdistriktens bokslut för 1999 och 2000.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2001
ShUB 7/2001
RSv 38/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.