423/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av 1 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om de förbindelser som bolaget ger bestäms dessutom i lagen om statliga exportgarantier (422/2001), lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973), lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

RP 215/2000
EkUB 5/2001
RSv 39/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.