406/2001

Given i Helsingfors den 18 maj 2001

Handels- och industriministeriets förordning om formuläret för hemförsäljningshandling

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 kap. 8 § 1 mom. konsumentskyddslagen (38/1978), sådant det lyder i lag 1072/2000:

1 §

Den hemförsäljningshandling som avses i 6 kap. 8 § konsumentskyddslagen (38/1978) skall överlämnas till konsumenten i överensstämmelse med det bifogade formuläret.

2 §

De uppgifter angående frånträde som nämns i punkterna 1―3 på formuläret behöver inte antecknas på hemförsäljningshandlingen till den del uppgifterna inte är relevanta för det aktuella avtalet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2001.

Helsingfors den 18 maj 2001

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Ulla Karhu

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.