405/2001

Given i Helsingfors den 18 maj 2001

Försvarsministeriets förordning om ändring av 5 § försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 8 februari 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (118/2001) 5 § 1 mom. som följer:

5 §

Till dem som hör till den fredsbevarande personalen, med undantag av militärobser-vatörerna, utbetalas i dagtraktamente 165 mark per tjänstgöringsdygn, i fråga om KFOR-operationen likväl 190 mark per tjänstgöringsdygn.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 18 maj 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Juha Sarkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.