398/2001

Given i Helsingfors den 17 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av 15 och 23 § förordningen om skatteförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 22 december 1995 om skatteförvaltningen (1707/1995) 15 § och 23 § 1 mom. som följer:

15 §
Organisation

Skatterättelsenämnden beslutar om nämndens organisation, såsom antalet sektioner, uppgiftsfördelningen mellan sektionerna, ordförandena i sektionerna och sektionernas medlemmar, med tillämpning av vad som anges i 4 § 4 mom. lagen om skatteförvaltningen. Skatterättelsenämnden beslutar vilka av nämndens medlemmar som tillsammans med ordföranden avgör i 4 a § 1 mom. lagen om skatteförvaltningen avsedda rättelseyrkanden.

23 §
Utnämning

Statsrådet utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 17 maj 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.