395/2001

Given i Helsingfors den 17 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till tingsrättsförordningen av den 28 juni 1993 en ny 25 a § och en ny mellanrubrik före 25 a § som följer:

Internationell rättshjälp
25 a §

Tingsrätten fungerar enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur som sändande och mottagande organ så som Finland för verkställighet av nämnda förordning meddelar.

Lagmannen kan skriftligen förordna någon som har tillräcklig skicklighet och som hör till kanslipersonalen att utföra tingsrättens uppgifter enligt 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2001.

Tingsrätten fungerar dock som i 25 a § avsett mottagande organ först från och med den 1 januari 2002.

Helsingfors den 17 maj 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.