386/2001

Utfärdat i Helsingfors den 8 maj 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av VHS-, IHN- och ISA-sjuka hos fisk

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om bekämpning av VHS-, IHN- och ISA-sjuka hos fisk 19/VLA/2001 8.5.2001 11.5.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets livsmedels- och hälsoavdelnings föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets livsmedels- och hälsoavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets direktiv 93/53/EEG (31993L0053); EGT Nr L 175, 19.7.1993, s. 23
Rådets direktiv 2000/27/EG (320009L0027); EGT Nr L 114, 13.5.2000, s. 28

Helsingfors den 8 maj 2001

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.