357/2001

Utfärdat i Helsingfors den 26 april 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av JSM:s förordning om kötthygien 17/VLA/2001 26.4.2001 2.5.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets livsmedels- och häsloavdelnings föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets livsmedels- och hälsoavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets direktiv 64/433/EEG (31964L0433), ändr. genom direktiv 91/497/EEG (31991L0497), EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69 och 95/23/EG (31995L0023), EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 7
Kommissionens beslut 94/474/EEG (31994D0474), EGT nr L 194, 29.7.1994, s. 96
Kommissionens beslut 84/371/EEG (31984D0371), EGT nr L 196, 26.7.1984, s. 46

Helsingfors den 26 april 2001

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.