326/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om upphävande av 19 kap. 10 § och 22 kap. 5 § kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 19 kap. 10 § och 22 kap. 5 § kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001.

RP 16/2001
FvUB 3/2001
RSv 22/2001

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.