304/2001

Given i Helsingfors den 30 mars 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om definieringen av transportkostnader i interventionslagring av spannmål

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 §, 3 § 1 mom. och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om definieringen av de transportkostnader som avses i följande förordningar av kommissionen:

1) Kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning

2) Kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan

2 §
Definieringen av transportkostnader

Transportkostnaderna definieras enligt den fraktkostnadstabell som anges i bilagan.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2001.

Helsingfors den 30 mars 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Hannu Koponen

Frakttabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.