287/2001

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avlägsnande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggning samt förbud mot framställning maskinurbenat kött

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avlägsnande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggningen samt förbud mot framställning av maskinurbenat kött 14/VLA/2001 27.3.2001 1.4.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 2000/418/EG (32000D0418), EGT nr 158, 30.6.2000, s. 76
Kommissionens beslut 2001/3/EG (32001D0002), EGT nr L 1, 4.1.2001, s. 21
Kommissionens beslut 2001/233/EG (32001D0233), EGT nr L 84, 23.3.2001, s. 59

Helsingfors den 27 mars 2001

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.