286/2001

Utfärdat i Helsingfors den 23 mars 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel 13/VLA/2001 21.3.2001 1.4.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets direktiv 91/492/EEG (391L0492), EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1
Rådets direktiv 91/493/EEG (391L0493), EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15
Rådets direktiv 96/22/EG (396L0022), EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3
Rådets direktiv 96/23/EG (396L0023), EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 10
Rådets direktiv 86/363/EEG (386L0363), EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 43
Rådets direktiv 93/57/EEG (383L0057), EGT nr L 221, 23.8.1993, s. 1
Rådets direktiv 94/29/EG (394L0029), EGT nr L 189, 23.7.1994, s. 67
Rådets direktiv 95/39/EG (395L0039), EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 29
Rådets direktiv 96/33/EG (396L0033), EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 35
Rådets direktiv 97/41/EG (397L0041), EGT nr L 184, 12.7.1997, s. 33
Rådets direktiv 97/61/EG (397L0061), EGT nr L 295, 29.10.1997, s. 35
Kommissionens direktiv 97/71/EG (397L0071), EGT nr L 347, 18.12.1997, s. 42
Kommissionens direktiv 98/82/EG (398L0082), EGT nr L 290, 29.10.1998, s. 25
Kommissionens direktiv 1999/71/EG (399L0071), EGT nr L 194, 27.7.1999, s. 36
Kommissionens direktiv 2000/24/EG (300L0024), EGT nr L 107, 4.5.2000, s. 28
Kommissionens direktiv 2000/42/EG (300L0042), EGT nr L 158, 30.6.2000, s. 51
Kommissionens direktiv 2000/58/EG (300L0058), EGT nr L 244, 29.9.2000, s. 78
Kommissionens direktiv 2000/81/EG (300L0081), EGT nr L 326, 22.12.2000, s. 56
Kommissionens direktiv 2000/82/EG (300L0082), EGT nr L 3, 6.1.2000, s. 18

Helsingfors den 23 mars 2001

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.