279/2001

Given i Helsingfors den 28 mars 2001

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta protokoll

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i New York den 6 oktober 1999 ingångna fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som godkänts av riksdagen den 21 november 2000 och ratificerats av republikens president den 15 december 2000 och i fråga om vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 29 december 2000, träder i kraft internationellt för Finlands del den 29 mars 2001 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen om ikraftträdande av de bestämmel-

ser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1093/2000) träder i kraft den 29 mars 2001.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2001.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 21/2001)

Helsingfors den 28 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.