278/2001

Given i Helsingfors den 28 mars 2001

Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Genève den 19 mars 1991 reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 212/2000
JsUB 1/2001
RSv 9/2001

Helsingfors den 28 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.