260/2001

Given i Helsingfors den 22 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet

ändras i förordningen den 22 december 1995 om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (1674/1995) ikraftträdelsebestämmelsen, sådant det lyder i förordning 548/1998, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Partiellt yrkesutbildningsbidrag kan betalas för sådan utbildning som har inletts tidigast den 1 januari 1996 och förmånen kan betalas till den 31 december 2001. En förutsättning för att förmånen kan betalas är att förmånstagaren har gjort ett avtal om alterneringsledighet med sin arbetsgivare senast den 31 maj 2001.


Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2001.

Helsingfors den 22 mars 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringssekreterare
Kari Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.