243/2001

Given i Helsingfors den 15 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring och temporär ändring av förordningen om arbetskraftskommissioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i förordningen den 29 december 1995 om ändring och temporär ändring av förordningen om arbetskraftskommissioner (1791/1995) 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen, sådant det lyder i förordning 1360/1997, som följer:


Denna förordnings 3 a, 4 och 5 § är i kraft till den 31 december 2003.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Helsingfors den 15 mars 2001

Arbetsminister
Tarja Filatov

Äldre regeringssekreterare
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.