227/2001

Given i Helsingfors den 12 mars 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § 1 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelningsgrunderna för tilläggsstöd för maltkorn för 1999 och 2000 års produktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogbruksministeriets beslut av den 29 februari 2000 om fördelningsgrunderna för tilläggsstöd för maltkorn för 1999 och 2000 års produktion (271/2000) 5 § 1 mom. som följer:

5 §

Stödtagaren skall senast den 15 augusti 2000 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget lämna in ett intyg över den sålda maltkornsmängden samt över uppfyllandet av de villkor som nämns i 4 §. I fråga om spannmål som sålts under regleringsåret 2000/2001 skall intygen samt jord- och skogsbruksministeriets blankett 164 för ansökan om stöd för maltkorn lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 31 augusti 2001.Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 mars 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.