183/2001

Given i Helsingfors den 1 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av 6 § länsstyrelseförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i länsstyrelseförordningen av den 7 februari 1997 (120/1997) 6 § 6 och 7 punkten, sådana de lyder i förordning 157/1999, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är


6) för länspolisöverinspektör juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, en sådan högre högskoleexamen som avses i

23 § förordningen om polisutbildning samt förtrogenhet med polisväsendet,

7) för länsöverkommissarie och länskommissarie den behörighet som anges i 16 § 11 punkten polisförvaltningsförordningen (158/1996),


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2001

Helsingfors den 1 mars 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Polisöverinspektör
Jorma Vuorio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.