177/2001

Given i Helsingfors den 1 mars 2001

Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut av statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000):

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 12 februari 1987 om allmänna anvisningar för begränsandet av utsläpp av svavelföreningar från sulfatcellulosafabriker (160/1987), statsrådets beslut av den 12 februari 1987 om allmänna anvisningar för begränsandet av utsläpp av svavelföreningar från svavelsyrafabriker (161/1987) och statsrådets beslut av den 26 november 1987 om allmänna anvisningar för begränsandet av utsläpp av svavelföreningar från oljeraffinaderier (889/1987).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2001.

Helsingfors den 1 mars 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Regeringssekreterare
Oili Rahnasto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.