168/2001

Given i Helsingfors den 22 februari 2001

Statsrådets förordning om upphävande av 17 § förordningen om lantmäteriverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 17 § förordningen den 30 december 1993 om lantmäteriverket (1631/1993).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Helsingfors den 22 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.