161/2001

Given i Helsingfors den 22 februari 2001

Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i tingsrättsförordningen av den 28 juni 1993 (582/1993) 6 a och 7 § samt 8 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 6 a § och 8 § 2 mom. i förordning 666/2000 samt 7 § i förordning 1328/1994, som följer:

6 a §

Tingsrätten förklarar andra tjänster vid tingsrätten än domartjänster och jordrättsingenjörstjänster lediga att sökas.

7 §

Lagmannen utnämner de tjänstemän vid tingsrätterna som anges i 5 § med undantag av innehavarna av domartjänsterna, jordrättsingenjörerna och tingsfiskalerna. Lagmannen anställer också personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §

Om tjänstledighet för en tingsdomare eller en jordrättsingenjör för kortare tid än ett år beslutar lagmannen och om tjänstledighet för ett år eller för en längre tid högsta domstolen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Helsingfors den 22 februari 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.