158/2001

Given i Helsingfors den 22 februari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 38 § miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 38 § 2 mom., som följer:

38 §
Anmälan om verksamheten för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation

En sådan anmälan som avses i 1 mom. skall göras senast den 28 februari 2002 beträffande andra tillståndspliktiga verksamheter enligt 28 § miljöskyddslagen, försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets verksamheter samt flygplatser.Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2001.

Helsingfors den 22 februari 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Regeringssekreterare
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.