134/2001

Given i Helsingfors den 14 februari 2001

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 22 december 1998 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1155/1998) 17 § 1 mom., sådant det lyder i trafikministeriets beslut 1186/1999, som följer:

17 §
Avgifter för numrering av telenäten

2) avgift för operatörsprefix


femsiffrigt allmänt operatörsprefix 44 000 mk

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Kommunikationsråd
Antti Kohtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.