114/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om den högsta räntan för ägarbostadsaravalån som beviljats åren 1991―1995

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. och 45 § 3 mom. aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på räntor på ägarbostadsaravalån som beviljats åren 1991―1993 i enlighet med lagen om bostadsproduktion (247/1966) samt åren 1994 och 1995 i enlighet med aravalagen (1189/1993). Om dessa räntor föreskrivs i följande bestämmelser:

1) 28 b § förordningen om ändring av förordningen om bostadsproduktion (1188/1990) i fråga om lån beviljade 1991 och 1992,

2) 28 b § förordningen om ändring av förordningen om bostadsproduktion (1484/1992) i fråga om lån beviljade 1993, och

3) 26 § aravaförordningen (1587/1993) i fråga om lån beviljade 1994 och 1995.

2 §
Högsta ränta

Den årliga ränta som uppbärs får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar medelvärdet av den 12 månaders euriborränta som fastställs den sista bankdagen i maj, juni och juli före annuitetsperioden. Medelvärdet av euriborräntan avrundas till närmaste hundradelsprocentenhet och ökas med en halv procentenhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 februari 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.