110/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 9 § körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministeriet,

fogas till 9 § körkortsförordningen den 7 september 1990 (845/1990), sådant detta lagrum lyder i förordningarna 2/1996, 1243/1997 och 1168/1999, ett nytt 3 mom., som följer:


Utan hinder av kraven gällande hörsel som nämns i 2 mom. 3 punkten, får förare av fordon i kategori C1 och C under körningen använda hörselskydd för att minska skadeverkningarna av det buller som uppstår på grund av att ett arbetsredskap kopplats till fordonet, om förarens personliga bullerexponering sannolikt överskrider de gränsvärden som anges i 5 § 1 mom. statsrådets beslut om skydd av arbetstagare mot risker och men vid exponering för buller under arbete (1404/1993). Beträffande valet och användningen av hörselskydd tillämpas vad som föreskrivs i nämnda beslut samt i statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (1407/1993). Ytterligare skall hörselskydden uppfylla de grundläggande krav som avses i 5 § statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993).


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2001

Helsingfors den 8 februari 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.