108/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 69 § 1 mom. lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000):

1 §

Lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar träder i kraft den 14 februari 2001 till den del bestämmelserna i den inte trädde i kraft genom statsrådets förordning av den 10 augusti 2000 om ikraftträdande av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (768/2000).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2001.

Helsingfors den 8 februari 2001

Minister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Outi Kostama

Övers&auml:ttning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.