106/2001

Given i Helsingfors den 9 februari 2001

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av bilaga V och tillägg 3 till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

De i Sintra den 23 juli 1998 tillkomna bilaga V och tillägg 3 till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (FördrS 51/1998), vilka godkänts av republikens president den 22 januari 1999 och i fråga om vilka godkännandeinstrumentet har deponerats hos Republiken Frankrikes regering den 4 februari 1999, är i kraft internationellt för Finlands del från den 30 augusti 2000 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i bilagan och tillägget till konventionen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2001.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 10/2001)

Helsingfors den 9 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.