102/2001

Given i Helsingfors den 31 januari 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1336/1996) 7 och 8 § samt 9 § 3 mom. som följer:

7 §
På staten ankommande övervakning av främmande ämnen

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Livsmedelsverket ser till att ett nationellt program för övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel genomförs. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Livsmedelsverket kan i denna uppgift biträdas av länsstyrelserna och de kommunala övervakningsmyndigheterna.

8 §
Köttbesiktning och tillsyn som ankommer på staten

Livsmedelsverket sköter tillsynen och besiktningen i slakterier samt tillsynen över anläggningar i anslutning till slakterier.

9 §
Ordnande av besiktning av renkött och tillsynen över den

Länsstyrelsen skall anmäla en anläggning som den har godkänt till Livsmedelsverket för införande i det riksomfattande registret.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Helsingfors den 31 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.