100/2001

Utfärdat i Helsingfors den 2 februari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar 3/VLA/2001 2.2.2001 1.3.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets direktiv 97/12/EG (31997L0012), EGT nr L 358, 31.12.1998, s. 107

Helsingfors den 2 februari 2001

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.