98/2001

Given i Helsingfors den 31 januari 2001

Statsrådets förordning om fastställande av moderskapsunderstödets storlek

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993):

1 §

Storleken av det moderskapsunderstöd som betalas av statsmedel är 140 euro för varje nyfött barn.

2 §

Mervärdesskatt och allmänna omkostnader betalas likaså av statsmedel.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001. Understöd enligt förordningen betalas för barn i fråga om vilka ansökan har blivit anhängiggjord efter att denna förordning trätt i kraft.

Beslut om stödbelopp som avses i denna förordning fattas och meddelande om beloppen lämnas även i mark (832,40 mark) till och med den 31 december 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 30 december 1993 om fastställande av moderskapsunderstödets storlek (1584/1993). Moderskapsunderstöd betalas dock enligt det upphävda beslutet för barn i fråga om vilka ansökningen har blivit anhängiggjord före denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 31 januari 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Kari Ilmonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.