97/2001

Utfärdat i Helsingfors den 2 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur 2/VLA/2001 30.1.2001 1.3.2001
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av BSE *) 4/VLA/2001 2.2.2001 7.2.2001

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

*) Kommissionens beslut 98/272/EG (31998D0272), EGT nr L 122, 24.4.1998, s. 59, kommissionens beslut 2000/764/EG (32000D0764), EGT nr L 305, 6.12.2000, s. 35, kommissionens beslut 2001/8/EG (32001D0008), EGT nr L 2, 5.1.2001, s. 28

Helsingfors den 2 februari 2001

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.