95/2001

Given i Helsingfors den 31 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. lagen den 4 juli 1975 om ersättande av skördeskador (530/1975) som det lyder i lagen 1285/1997:

1 §
Enhetspriser och normskördar

Vid utbetalning av ersättningar för skördeskador för år 2000 används enhetspriser i enlighet med bilaga 1 och normskördar i enlighet med bilaga 2.

Beträffande fröproduktion för vallväxter gäller enhetspriserna inom parentes produktion för vilken odlaren har ingått kontrakt med en registrerad fröhandel och som registrerats av frökontrollavdelningen vid kontrollcentralen för växtproduktion.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning den 27 september 2000 om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2000 (837/2000).

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.