89/2001

Given i Helsingfors den 2 februari 2001

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandelsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 14 september 1998 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 8 juni 1999 och godkänts av republikens president den 24 juni 1999 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 3 september 1999, träder i kraft internationellt för Finlands del den 3 oktober 1999 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 24 juni 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar (88/ 2001) träder i kraft den 7 februari 2001.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2001.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 8/2001)

Helsingfors den 2 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.