86/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av 1 § familjevårdarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjevårdarlagen av den 3 april 1992 (312/1992) 1 § 4 mom. som följer:

1 §
Familjevårdare

Den som ingått ett uppdragsavtal som nämns i denna lag står inte i sådant anställningsförhållande som avses i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (55/2001) till den kommun eller den samkommun som har ingått avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.