78/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av 4 och 9 § lönegarantilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) 4 § och 9 § 2 mom. som följer:

4 §
Villkor som gäller fordran

Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en i arbetsavtalslagen (55/2001) avsedd arbetstagares anställningsförhållande och vilkas grund och belopp har kunnat utredas.

9 §
Maximalt lönegarantibelopp

Av den lön för väntedagarna som avses i 2 kap. 14 § arbetsavtalslagen betalas högst det belopp som enligt lönegarantin betalas för andra fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.