67/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av 3 och 11 e § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 3 § 2 mom. och 11 e § 3 mom., sådana de lyder, 3 § 2 mom. i lag 906/1996 och 11 e § 3 mom. i lag 614/1996, som följer:

3 §
Samarbetsparter

Med företrädare för personalen avses i denna lag enligt kollektivavtal vald huvudförtroendeman, förbindelseman, kontaktperson, förtroendeman för yrkesgrupp eller arbetsavdelning eller i 13 kap. 3 § arbetsavtalslagen (55/2001) avsett förtroendeombud eller av personalgruppen i fråga på det sätt som anges nedan i 5 § vald företrädare samt arbetarskyddsfullmäktig.


11 e §
Personalens företrädare i koncernsamarbetet

Om uppsägningsskyddet för en sådan företrädare för personalen som enligt 2 mom. valts till internationellt koncernsamarbete och dennes ersättare gäller på motsvarande sätt vad som i 7 kap. 10 § arbetsavtalslagen bestäms om uppsägning av förtroendemans och förtroendeombuds arbetsavtal.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000
ApUB 13/2000
RSv 215/2000

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.