49/2001

Given i Helsingfors den 23 januari 2001

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 5 § undervisningsministeriets beslut om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets beslut av den 22 december 1998 om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1096/1998) 5 § 2 mom. som följer:

5 §

Den fasta examensavgift som avses i 7 § 4 mom. lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och som tas ut av den som deltar i yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som avläggs i form av fristående examina är 300 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

Helsingfors den 23 januari 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Arja Mäkeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.