30/2001

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

Finansministeriets förordning om det jubileumsmynt som präglas med anledning av VM i skidåkning i Lahtis

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993):

1 §

Med anledning av VM i skidåkning i Lahtis 2001 präglas ett jubileumsmynt med valören 25 mark.

2 §

Jubileumsmyntet är ett tvåmetallmynt, vars mittparti innehåller 89 procent koppar, 5 procent aluminium, 5 procent zink och 1 procent tenn. Cirkeln som omger mittpartiet innehåller 75 procent koppar och 25 procent nickel.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 35,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 20,2 ± 0,40 gram.

Högst fem procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer R och M.

5 §

Jubileumsmyntens präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På myntets teckensida finns i den omgivande cirkeln i bågform upptill texten HIIHDON MM och nedtill texten 2001 LAHTI. Nedtill till höger finns i reliefmönster en bild av skidspår i kuperad terräng.

På myntets valörsida finns i den omgivande cirkeln i bågform upptill valörtecknet 25 MK och nedtill texten SUOMI FINLAND. I mitten finns i reliefmönster en bild av ett kvinnoansikte med skidspetsar i håret.

6 §

En del av jubileumsmynten kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntens präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

Helsingfors den 25 januari 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.