26/2001

Given i Helsingfors den 19 januari 2001

Republikens presidents förordning om ändring av 22 § förordningen om Trafikskyddet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern,

ändras i förordningen den 13 november 1987 om Trafikskyddet (843/1987) 22 § som följer:

22 §

För granskning av Trafikskyddets förvaltning och räkenskaper skall Trafikskyddet ha två revisorer, som skall vara godkända av Centralhandelskammaren eller ha avlagt examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen). Av revisorerna utses den ena vid centralorganisationens möte och förordnas den andra av kommunikationsministeriet. För båda revisorerna utses eller förordnas en suppleant.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

Denna förordning tillämpas på revisorer som utses eller förordnas för denna uppgift efter att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 19 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.