18/2001

Given i Helsingfors den 18 januari 2001

Finansministeriets förordning om den utdelning av samfundsskatten som tillämpas för skattetagargrupperna 2001

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 5 mom. lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §
Tillämpningsområde

Vid redovisningen av samfundsskatten för skatteåret 2001 tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Skattetagargruppernas utdelning

Skatteåret 2001 fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 63,08 procent, kommunernas utdelning 35,29 procent och församlingarnas utdelning 1,63 procent.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2001. Denna förordning tillämpas första gången på redovisningen av samfundsskatten i januari 2001.

Helsingfors den 18 januari 2001

Minister
Martti Korhonen

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.