13/2001

Utfärdat i Helsingfors den 15 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel 2/01 15.1.2001 22.1.2001

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Kommissionens direktiv 2000/10/EG (32000L0010); EGT nr L 57, 2.3.2000, s. 28
Kommissionens direktiv 2000/50/EG (32000L0050); EGT nr L 198, 4.8.2000, s. 39

Helsingfors den 15 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Eija-Leena Hynninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.