11/2001

Utfärdat i Helsingfors den 10 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderämnen 4/01 10.1.2001 15.1.2001
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar 5/01 10.1.2001 15.1.2001

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Kommissionens beslut 2001/9/EG (32001D0009); EGT nr L 2, 5.1.2001, s. 28

Helsingfors den 10 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Kirsti Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.