2/2001

Given i Helsingfors den 4 januari 2001

Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De till området för lagstiftningen hörande bestämmelserna i det i Rom den 16 november 1998 ingångna samförståndsavtalet mellan republiken Finlands regering och Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt i det därtill med stöd av sidoskriften av den 16 november 1998 hörande avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom förordning av republikens president.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 76/2000
UtUB 10/2000
RSv 166/2000

Helsingfors den 4 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.