1298/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om upphävande av 3 § 23 punkten lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/1919) 3 § 23 punkten, sådan den lyder i lag 442/1966.

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2001.

RP 49/2000
EkUB 32/2000
RSv 176/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.