1280/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 2 § 2 mom. samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §
Lagens syfte

Förtjänstdelen i och förvaltningskostnaderna för vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) finansieras med avgifterna enligt denna lag.


2 §
Arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkringspremierna skall bestämmas så att den i denna lag avsedda arbetslöshetsförsäkringsfonden kan klara av finansieringen av de arbetslöshetsförmåner och det vuxenutbildningsstöd som den ansvarar för samt överföringarna av betalningsandelar enligt 23 och 24 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 150/2000
ApUB 11/2000
RSv 196/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.