1237/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 20 december 1995 om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1605/1995) 2 § 10 punkten, 3 § 2 mom. 2 punkten och bilagan,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 10 punkten i beslut 200/1999, 3 § 2 mom. 2 punkten i beslut 1107/1998 och bilagan i beslut 1180/1999, som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en i bilagan till detta beslut fastställd fast avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:


10) av den som bedriver besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts månaden innan utvecklingsavgift för besiktningverksamhet, en avgift för tillsyn och en avgift för fordonsregisteranvändningstiden,


3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:


2) provnummerintyg 1 500 mark,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Minister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.