1232/2000

Given i Helsingfors den 18 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av samt bilagan till beslutet arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser 1 §

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i arbetsministeriets beslut av den 16 september 1993 om cancerframkallande agenser (838/1993) 1 § och rubriken för grupp 3 i bilagans del B, samt

fogas till grupp 3 i del B av bilagan till beslutet nya cancerframkallande ämnen, som följer:

1 §

Arbetsgivaren skall enligt 3 § statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000) registera sådana arbetstagare som exponeras för arbetsmetoder och ämnen angivna i bilagan till detta beslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 18 december 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Matti Kajantie

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.