1225/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 15 a § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 a § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 982/1996, som följer:

15 a §

Kompletteringsbeloppets fulla belopp är i första kommungruppen 12 905 mark och i andra kommungruppen 12 257 mark om året.

Är pensionstagaren gift, är kompletteringsbeloppets fulla belopp 11 033 mark om året i första och 10 481 mark om året i andra kommungruppen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan pensionen för en person som får efterlevandepensionens kompletteringsbelopp så att den överensstämmer med denna lag. Om ändring av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp ges beslut på begäran.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000
ShUB 37/2000
RSv 202/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.