1206/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 18 och 24 § jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 18 § 1 mom. och 24 § 1 mom. 10 punkten,

sådana de lyder, 18 § 1 mom. i förordningen 81/1994 och 24 § 1 mom. 10 och 11 punkten i förordningen 869/1998, som följer:

18 §
Inskränkningar angående hagelgevär

Hagelgevär som laddats med hagelpatron får inte användas för att skjuta älg, vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort, sikahjort, brunbjörn, vildsvin, säl eller mufflon.


24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


10) dovhjort, kronhjort, sikahjort, skogsren och vitsvanshjort från den 1 februari till och med den dagen före den sista lördagen i september,

11) rådjursbock 16.6―31.8 och 1.2―15.5 samt rådjursget och årskilling 1.2―31.8,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.