1179/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent

Social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 och 6 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 9 § 1 och 5 mom. lagen av samma dag om pension för företagare (468/1969), sådana dessa lagrum lyder, förstnämnda lags 10 § 2 mom. i lag 1319/1995 och 6 mom. i lag 842/1996 samt sistnämnda lags 9 § 1 mom. i lag 1436/1991 och 5 mom. i lag 841/1996:

1 §

I 10 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § 1 mom. lagen om pension för företagare avsedd premieprocent år 2001 är 21.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.